ASCENDAN AORT ANEVRİZMASI

ASCENDEN AORT ANEVRİZMASI

Resim 1: Ascenden aort anevrizması tanısı konulan olgunun Telekardiyografik görüntüsü

Resim 1
Resim 2: Aynı olgunun kontrastlı toraks tomografisi Resim 2 Resim 3: Aynı olgunun ameliyat görüntüsü; Resim 3 A: Perikard açıldıktan sonra kalbin ve aortanın görünümü B: Kalp durdurulduktan sonra anevrizmanın görünümü C: Ascenden aort açılmış, anevrizma içi ve aort kapağın görünümü D: Komissürlere askı sütürleri konulduktan sonraki aort kapak görünümü Resim 4 E: Aort kapak ve koroner ostiumlarının görünümü F: Koroner arter ostiumlarının ayrı ayrı kesilip hazırlanmış görünümü G ve H: Kapaklı Dacron greft interpoze edilmiş, koroner arter ostiumları grefte anastomoz edilmiş

Posted in AORT ANEVRİZMALARI, DAMAR CERRAHİSİ.