KORONER BYPASS


Koroner arterler; kalp kasını besleyen atar damarlardır.

Koroner arterler, aortanın ilk dallarıdır. Sağ ve sol koroner arter olmak üzere iki tanedir. Sol ana koroner arter (LMCA), sol ön inen dal (LAD) ve sirkumfleks arter (Cx) olmak üzere ikiye ayrılır. Sağ koroner arter, kısaca RCA olarak ifade edilir.

 Koroner arterler 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koroner arter hastalığı; Koroner arterlerin daralması veya tıkanması sonucu kalp adelesinin beslenememesiyle sonuçlanan klinik tablodur.

Kısmi bir daralma oluşmuşsa; Daralmanın meydana geldiği bölgenin daha aşağısındaki kalp kası yeterli beslenemez ve buna bağlı olarak eforla gelen göğüs ağrısı oluşur.

Tam tıkanma olursa; Tıkanmanın oluştuğu bölgenin altında kalan kalp kası beslenemeyeceğinden kas dokunun ölümüyle sonuçlanan infarktüs gelişir.

 Miyokard iskemisi düzeltilmiş 0011

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu nedenle, koroner arter hastalıklarında tam tıkanma olmadan yapılan girişimler her zaman daha avantajlıdır. Kalp kasında hasar oluşmadan tedavi imkanı sağlar.

Koroner arter hastalıklarının tanısında halen angiografi önemli bir yer tutmaktadır. Koroner angiografide, kalbi besleyen arterlerin durumunu değerlendirmek mümkündür. Bu arterlerde ciddi darlık veya tıkanıklık saptanmışsa hastalara koroner bypass operasyonu önerilir.

Koroner angiografi 01Koroner angiografi 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koroner angiografide ciddi darlık                                 Koroner angiografide ciddi darlık

Koroner  bypass operasyonlarında ana amaç, koroner arterlerdeki darlık veya tıkanıklık nedeniyle beslenemeyen kalp kasına yeterli kanı ulaştırmaktır. Koroner bypass operasyonlarında greft olarak kullanılan damarlar; göğüsten alınan (IMA), koldan alınan (radial arter) ve bacaktan alınan (safen ven) damarlardır.

LIMA 001

Göğüsten alınan damar greftinin (IMA) hazırlanması

Radial arter 001Safen ven 001

 

 

 

 

Radial arter greftinin hazırlanması                                                     Safen ven greftinin hazırlanması

 

 

Koroner anastomoz 01Koroner anastomoz 02

 

 

 

 

 

 

 

Distal bypass anastomozu 1                                                    Distal bypass anastomozu 2

 

Koroner anastomoz 03Koroner anastomoz 04

 

 

 

 

 

 

 

 

Distal bypass anastomozu 3                                                           Distal bypass anastomozu 4

 

Bypass 002

 

 

 

 

 

 

 

 

7′li bypass yapılan bir olgunun görüntüsü

 

 

 

 

 

 

Posted in KALP CERRAHİSİ, KORONER ARTER HASTALIKLARI.